Mise CI3

CI3, s. r. o. pomáhá podnikům a celé společnosti na cestě k uhlíkové neutralitě. Znalost velikosti uhlíkové stopy i její struktury je klíčovým předpokladem pro stanovení cílů, harmonogramu a návrhu jednotlivých kroků. CI3, s. r. o. je partnerem firem, veřejných institucí, municipalit a dalších organizací při řešení otázek spojených s politikou ochrany klimatu a mitigací.
CI3, s.r.o. je sesterskou organizací CI2, o. p. s. Vznikla v polovině roku 2021 a zaměřuje se na otázky spojené s uhlíkovou stopu, jejím reportingem, ověření či nastavením cílů k jejímu snižování. .
Brzy pochopíš, že je rozdíl mezi tím znát cestu a jít po ní.“ — Morpheus (film Matrix)

Služby

CI3, s.r.o. je poradenská společnost nabízející podnikům, institucím, městům i dalším subjektům na míru šité služby související se změnami klimatu. Jedná se zejména o analýzy uhlíkové stopy, její ověření, přípravu politik, nastavení cílů a definování opatření. Vycházíme z mnohaleté zkušenosti
našich pracovníků, které získali během předchozí činnosti v CI2, o.p.s. Ve spolupráci se sesterskou organizací CI2, o.p.s. pak rovněž nabízíme šíření povědomí o změně klimatu ve formě různých školení, seminářů, besed či asistenci při volbě offsetových programů pro kompenzaci uhlíkové stopy.


Kontakt

Stanovení uhlíkové stopy podniku

Nabízíme vám komplexní či dílčí řešení analýzy uhlíkové stopy podniku nebo organizace dle mezinárodní metodiky GHG Protocol či ISO normy 14064:2018. Služba zahrnuje individuální a osobní jednání při analýze skleníkových plynů . Součástí služby je i následné základní doporučení opatření ke snížení uhlíkové stopy a nastavení cílů.
Součástí výstupu je zařazení organizace do Programu Sledujeme/Snižujeme CO2 , který spravuje sesterská organizace CI2, o. p. s.
Uhlíková stopa společnosti (Company Carbon Footprint) měří měřítko dopadů činnosti celé společnosti na klima. Je nepřímým ukazatelem spotřeby energií a produkce výrobků či služeb. Analýza stanovuje množství skleníkových plynů (vyjádřených v CO2e), které souvisí s činností celého podniku a jeho dodavatelsko-odběratelským řetězcem .

Kontakt

Stanovení uhlíkové stopy produktu

Nabízíme vám komplexní či dílčí řešení analýzy uhlíkové stopy produktu nebo služby dle mezinárodní metodiky GHG Protocol či ISO normy ISO 14067:2018. Služba zahrnuje individuální a osobní jednání při analýze skleníkových plynů z životního cyklu produktu nebo služby.
Součástí výstupu je i zařazení organizace do Programu Sledujeme/Snižujeme CO2, který spravuje sesterská organizace CI2, o. p. s.
Uhlíková stopa produktů/výrobků (Product Carbon footprint PCF) tvoří součet emisí skleníkových plynů a jejich propadů v produkčním cyklu daných výrobků vyjádřená v ekvivalentech CO2 (CO2e). Východiskem výpočtu je analýza životního cyklu výrobku a je zohledněno jediné kritérium dopadu, jímž jsou v tomto případě celkové emise skleníkových plynů (GHG). Tyto emise jsou produkovány a odstraňovány v rámci životního cyklu (např. „od kolébky do hrobu“), od získávání surovin přes výrobu, používání a likvidaci odpadů.

Kontakt

Ověření uhlíkové stopy

Nabízíme ověření (verifikaci) uhlíkové stopy vaší společnosti, organizace, produktu nebo služby. Výpočet musí být v souladu s požadavky GHG Protocolu nebo ISO norem 14064:2018 či 14067:2018. Výstupem je report, který specifikuje výpočet uhlíkové stopy z pohledu použitých dat, emisních faktorů i samotného výpočtu a konsoliduje jej s požadavky norem.
CI3, s.r.o. je dále držitelem oficiální akreditace „Airport Carbon Verifier Certificate“ , která umožňuje provádět oficiální ověřování emisí skleníkových plynů z letišť. Nabízíme nezávislé ověření uhlíkové stopy letišť (emisí CO2 v rámci programu Airport Carbon Accreditation. Program je formálně podpořen Evropskou komisí, UNEP a ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví) a participuje na něm více než 350 letišť v celém světě.

Kontakt

Zpracování klimatické politiky

Nabízíme vytvoření firemní klimatické politiky neboli politiky snižování emisí skleníkových plynů dané společnosti. Politika reflektuje specifické podmínky dané společnosti, je navázána na její emise skleníkových plynů (uhlíkovou stopu) a splňuje požadavky vyplývající ze závazků společnosti vůči jejím vlastníkům, dodavatelům i mezinárodním závazkům.
Obecně klimatická politika firmy směřuje ke klimatické neutralitě, kterou Evropská unie směřuje na rok 2050. Vhodným nástrojem pro nastavení cílů a opatření je mezinárodní iniciativa Science Based Targets, která napomáhá stanovení účinných a realistických cílů. Nabízíme poradenství spojené s nastavením klimatických cílů v rámci této iniciativy.

Kontakt

Asistence při reportingu CDP

Nabízíme Vám asistenci a poradenství při reportingu CDP (dříve Carbon Disclosure Project). CDP spravuje globální reportovací systém v životním prostředí zaměřený na podniky a města, jehož cílem je motivovat subjekty ke zveřejňování komplexních informací o jejich vlivu na životní prostředí a přírodní zdroje a následně ke prokazatelnému snížení tohoto vlivu. CDP pracuje v oblastech změny klimatu, vody a lesnictví.
CI3, s.r.o. se specializuje na poradenství v oblasti klimatu a vody. Sesterská společnost CI2, o. p. s. je od roku 2017 partnerem CDP pro Českou republiku a Slovensko.

Kontakt

Reference

logo: AEC, a.s.logo: AL INVEST Břidličná, a.s.logo: Cleverlance Enterprise Solutions s.r.o.logo: DATASYS s.r.o.logo: Dedoles, s.r.o.logo: Direct pojišťovna, a. s.logo: E.ON Česká republika, s.r.o.logo: Fosfa, a.s.logo: Kofola Československo, a.s.logo: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
logo: MEGATECH INDUSTRIES AKTIENGESELLSCHAFTlogo: MONETA Money Bank, a.s.logo: Moravia Cans, a.s.logo: MORAVIA PROPAG, s.r.o.logo: Pražská energetika, a. s.logo: SCHENKER spol. s r.o.logo: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Společnost CI3 s.r.o. má za sebou úspěšnou spolupráci s řadou českých a zahraničních firem. Vybrané z nich jsou zobrazeny ve výše uvedené sekci formou log. Jsou zde uvedeny i ty, se kterými spolupracovala sesterská organizace CI2, o. p. s., jejíž agendu v oblasti stanovení a verifikace uhlíkové stopy společnost CI3 s.r.o. v polovině roku 2021 převzala.


Kontakt

Kontakty

mapa: Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná

Máte zájem o služby CI3?
Vyplňte a odešlete váš kontakt, ozveme se Vám:

CI3, s.r.o.
Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná
Oldřichova 517/33, 128 00 Praha 2 - Nusle
info@ci3.co.cz
+420 736 162 066
11667770
CZ11667770, plátce DPH
C 352575 vedená u Městského soudu v Praze
ecr8i7j

Lidé v CI3

foto: Josef Novák

Josef Novák

Jednatel společnosti, specialista

foto: Viktor Třebický

Viktor Třebický

Jednatel společnosti, specialista

foto: Michal Václavík

Michal Václavík

Specialista

foto: Lubomír Bartoš

Lubomír Bartoš

Specialista

foto: Tomáš Čížek

Tomáš Čížek

Specialista

foto: Marek Trošok

Marek Trošok

Specialista

foto:  Richard Fleischhans

Richard Fleischhans

Specialista

Sesterská organizace

Partneři CI3

logo: Nano Energieslogo: Squelle Grouplogo: Computer Systems Consulting, s. r. o.

CI3, s.r.o. si během působení na českém a zahraničním trhu vybudovala nadstandardní vztahy s několika společnostmi, se kterými má dohodu o spolupráci. Ta garantuje kromě jiného i kvalitu a spolehlivost.